Nieuws

Nieuwegein, 30 juni 2018
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2018